Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 21/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin ơn thông hiểu các mầu nhiệm cứu độ

Đức Mẹ cùng với các Thánh Tông đồ đón nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần

Sau khi Chúa Kitô đã sống lại được bốn mươi ngày. Đang khi Đức Maria cùng các Thánh Tông đồ, các môn đệ họp nhau cầu nguyện trong nhà Tiệc Ly, thì mọi người nghe như có tiếng gió lớn thổi vào nhà.

Cùng lúc mọi người đều thấy một bầu lửa rực sáng và tự phân ra các đốm nhỏ như lưỡi lửa ngự trên đầu mọi người có mặt trong nhà Tiệc ly.

Tức thì mọi người đều cảm thấy mình được thông sáng. Trí nhớ lại các điều Chúa Giêsu đã dạy và hiểu tỏ tường giáo lý siêu phàm.

Lại thấy lòng mình như được đốt cháy và nôn nóng loan truyền giáo lý cứu rỗi cho muôn dân. Lại sẵn sàng đương đầu với mọi bất trắc và can đảm ra đi loan báo Tin Mừng.

Đức Maria cũng cảm thấy mình được là bạn thân tình của Đức Chúa Thánh Thần, và luôn luôn là mẹ các Tông đồ và các giáo hữu. Hội Thánh Chúa Giêsu được các Tông đồ làm nền tảng và khai sinh từ đó, Chúa Giêsu là đầu, là đá góc tường.

Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, các môn đệ Chúa khi xưa nhút nhát, bỏ thầy, trốn, để khỏi vạ lây; nay được tâm thần phấn khởi mong được theo Chúa đến cùng.

Xưa lòng hẹp hòi, ghen tương nhau; nay được tâm hồn cởi mở, sát cánh cùng nhau thi hành sứ vụ.

Xưa tâm trí mê muội nay được thông hiểu rõ ràng ơn Chúa Cứu độ.

Nếu theo gương Đức Maria chuyên cần cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ được Đức Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào ơn thông minh hiểu biết và ơn can đảm làm nhân chứng cho Tin mừng Cứu độ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria là bạn thanh khiết trong trắng của Đức Chúa Giêsu. Xin Đức Mẹ giúp chúng con biết đón nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần.

* Hát ĐK trang 13 số 10

2. Lạy Đức Maria Mẹ đã luôn luôn quý trọng ơn Đức Chúa Thánh Thần và làm nảy sinh hoa trái dồi dào. Xin giúp con biết luôn luôn sống theo ơn Đức Chúa Thánh Thần để làm cho Hội Thánh được dồi dào sức sống.

* Hát ĐK trang 13 số 10

3. Lạy Đức Maria, nhờ Đức Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Xin giúp chúng con biết làm cho ơn Cứu chuộc nên phòng phú nhờ Đức Chúa Thánh Thần.

* Hát ĐK trang 13 số 10

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33