Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 17/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin được theo Đức Mẹ sống cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Đức Maria theo Chúa Giêsu trên đường khổ giá

Từ khi Chúa Giêsu bị bắt trong Vườn Cây Dầu và điệu về dinh các tư tế, lòng Đức Mẹ luôn luôn bồi hồi, đón các tin dữ đồn về. Những bà xưa đã theo Chúa nay ở bên Mẹ, sợ Mẹ sẽ ngất xỉu và cũng sợ những kẻ vô lại làm nhục Mẹ.

Đức Mẹ chia sẻ mọi sỉ nhục đắng cay và cách xử tệ của tư tế, luật sĩ và Pharisiêu đối với Chúa Giêsu.

Các tin tức từ dinh Philatô đưa lại, tin về trận đòn mà Chúa phải chịu làm lòng Mẹ càng tan nát tơi bời.

Nhưng khi nghe Chúa đã phải vác khổ giá lên đồi Golgotha để chịu đóng đinh thì không có ai cản Mẹ lại được. Mẹ đứng lên đi để nhìn xem gương mặt thánh thiện chan chứa tình thương của Chúa đã biến dạng thế nào, và để được nói một lời nào đó với Chúa Giêsu.

Và thế là, Mẹ đã gặp Chúa. Mẹ con gặp nhau, nhìn nhau mà không thốt lên lời. Từ đó Đức Mẹ cương quyết theo Chúa đến pháp trường, Mẹ chứng kiến người ta lột áo Chúa, làm cho các vết thương lại rỉ máu khắp thân thể.

Thân trần truồng, không một mảnh vải che thân trước mặt những kẻ độc ác, trước mặt Đức Mẹ và những người phụ nữ cùng đi với Đức Mẹ. Mẹ run lên vì thương Chúa.

Hơn nữa trên đỉnh đồi, gió lộng làm cho Chúa rét run, làm sao Đức Mẹ không cảm thấy khổ đau khi thấy Con Chúa trời đất lấy mây che trời, lấy hoa lá cỏ cây che đất và cho muôn dân gấm vóc lụa là để che thân mà chính mình Chúa bị bạc đãi dường ấy.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria, Mẹ đã theo Chúa lên Núi Sọ. Sự có mặt của Mẹ cũng là một an ủi rất lớn cho Chúa. Vì Mẹ cũng hiến toàn thân để góp phần với Chúa Cứu Thế. Con cảm phục lòng can đảm của Mẹ.

* Hát ĐK trang 13 số 11

2. Lạy Đức Maria, con biết lòng Mẹ cũng tan nát vì khổ đau. Xin cho chúng con được chia sẻ khổ đau của Mẹ.

* Hát ĐK trang 13 số 11

3. Lạy Đức Maria, những khổ đau Mẹ chịu trong lòng khi chứng kiến Chúa Giêsu Con Mẹ chịu cực hình đã góp phần thanh tẩy cả Hội Thánh, vì Mẹ cũng là Mẹ Hội Thánh.

* Hát ĐK trang 13 số 11

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33