Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 11/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Xin cho ta sống xứng là con Đức Mẹ

Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa

Thiên Chúa là Đấng Tạo hóa. Muôn vật hữu hình và vô hình đều do Thiên Chúa tạo thành.

Đức Maria cũng được Thiên Chúa tạo thành nhưng được Thiên Chúa ban cho những ơn và khả năng siêu việt trên tất cả chín phẩm Thiên thần. Nhưng Mẹ cũng chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa thì làm sao Mẹ Maria lại là Mẹ Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa ? Đó là mâu thuẫn, dị đoan hay mầu nhiệm ?

Trước hết ta cần phải xác tín rằng: Thiên Chúa không bao giờ làm việc gì trái ngược với luật thiên nhiên mà Ngài đã an bài. Nhưng Ngài là Đấng quyền năng vô biên, có những việc Ngài làm không một tạo vật nào, dù là các Thiên thần cũng không thể làm được, mà cũng không thể hiểu được.

Vì thế việc Đức Maria là tạo vật của Thiên Chúa, tức là của Đấng Tạo Hóa, được gọi là Mẹ Thiên Chúa cũng là do sự an bài tuyệt diệu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa định cho chính loài người được tham dự vào công trình giải thoát và cải tạo loài người, nên Ngài muốn Đấng Cứu Thế vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Như thế Đấng Cứu Thế mới trị được Satan và loài người mới nhờ Đấng Cứu Thế đạp đầu nó được.

Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa, vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đồng bản tính với Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần.

Đấng Cứu Thế cũng là con người hoàn toàn là người, nhưng là người được sinh ra bởi Mẹ khiết trinh và trọn đời khiết trinh, mà Thiên Chúa đã nhưng trừ cho khỏi mọi liên lụy với tội nguyên tổ.

Khi Đức Maria thưa cùng Sứ thần Gabriel: "Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lệnh Ngài", thì Đức Chúa Thánh Thần đã lấy chính huyết nhục của Đức Maria làm nên một bào thai.

Ngôi Lời Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa thật đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình; để được sinh ra ở giữa loài người, có tên là Giêsu, với dòng máu loài người, có tổ tiên, có quê hương, và cũng có đủ thất tình, cũng yếu đuối như một con người trần thế, nhưng đã được kết hợp nên một với Thiên tính, thành một Ngôi vị duy nhất là Ngôi vị Con Thiên Chúa làm người, cũng là Ngôi vị Đấng Cứu Thế. Nên Đức Maria dù hoàn toàn là tạo vật, nhưng lại là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa làm người.

Nếu chúng ta cậy nhờ Đấng Cứu Thế và Mẹ Maria Chí Thánh của Ngài, mà sống xứng đáng một con người đã được Máu Thánh Chúa thanh tẩy, thì chúng ta cũng đạp đầu Satan một cách dễ dàng như lời Thiên Chúa đã lên án cho nó vì nó lừa dối nguyên tổ ta, để chế ngự loài người. Thiên Chúa phán với con rắn (tức Satan): "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống người ấy sẽ đạp vào đầu mi" (STK.3,15).

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Maria, con tin và xưng ra Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô.

* Hát ĐK trang 11 số 1

2. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, chúng con nguyện hết tình kính mến Mẹ.

* Hát ĐK trang 11 số 1

3. Lạy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, chúng con nguyện hết tình thuộc về Mẹ bây giờ và mãi mãi.

* Hát ĐK trang 11 số 1

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:33