Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 1/5

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Cầu cho quê hương tổ quốc

Hình ảnh Đức Mẹ trong Cựu ước: Bà Giuđitha

Nếu ông Giuse Tổ phụ được coi là hình ảnh Thánh Cả Giuse, thì cũng trong Cựu ước có nhiều mệnh phụ cũng được coi là những hình ảnh tiên báo Đức Maria.

Nhưng đặc biệt là nữ tướng Giuđitha, hình ảnh khá rõ rệt của Đức Maria.

Dân Do Thái đang lâm nguy, có thể mất nước và mất quê hương, vì Honophenes, một hung tướng của vua Át-sua đem đại binh đi xâm chiếm các nước trong vùng Tiểu Á. Nước nào đầu hàng ngay thì không bị tàn phá, những của cải bị cướp bóc, quân lính bị sát nhập vào đại binh của ông. Nên thế lực của ông càng ngày càng mạnh.

Ông đến vây thành Betulia là cửa ngõ vào xứ Judea, và dân Do Thái không chịu hàng, nên ông cho chặn các đường tiếp lương thực và quân viện. Ông chặn các mương dẫn nước vào thành.

Vì đói, vì khát, dân đã hết sức chịu đựng, làm áp lực đòi ban lãnh đạo phải hàng giặc. Ông thủ thành và hội đồng họp lại hẹn sau năm ngày nữa mà Giêrusalem không đến tiếp cứu sẽ mở cửa thành đầu hàng.

Bà Giuđitha, một bà góa trẻ có thế giá trong thành, nghe vậy trách ban lãnh đạo thiếu cậy tin nơi Đức Giavê, dám thử thách Ngài. Bà xin cả dân thành cùng cầu nguyện với bà và cho bà. Chính bà mặc áo nhặm, rắc tro trên đầu cầu nguyện liên lỉ đêm ngày, rồi bỏ áo nhặm, trang điểm lộng lẫy, dắt theo một thị nữ, bảo lính mở cửa thành cho bà ra. Bà đi thẳng đến đại doanh trại giặc.

Sáng sớm ngày thứ ba, bà trở về gọi mở cửa thành, mời gọi dân chúng đến đông đảo. Bà bảo thị nữ mở túi đeo lấy đầu tướng Honophenes cho mọi người thấy.

Dân thành được phấn khởi mở tung cửa thành, mang khí giới xông vào trại giặc.

Khi đầu chúng bỡ ngỡ, rồi khi phát hiện đại tướng của chúng chỉ còn là cái xác không đầu nên chúng hoảng loạn, đạp lên nhau mà trốn chạy, có đến 20.000 xác nằm la liệt khắp cánh đồng. Đang khi quân dân Do Thái không mất một người nào, mà chiến lợi phẩm thu được chất cao như núi.

Bà Giuđitha được cả nước ca tụng:

Bà là vinh quang của Giêrusalem
Là niềm hoan lạc cho toàn dân
Là tiếng thơm của cả dân tộc.

Nhưng chiến công, vinh dự, tiếng thơm của Bà Giuđitha cũng chỉ là hình mờ mờ của Đức Maria, Đấng đạp đầu Satan bảo đảm niềm vui muôn đời cho cả nhân loại. Và tiếng thơm của Mẹ lan tràn khắp không gian và thời gian.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đạp đầu Satan để đem lại niềm hân hoan cho dân Chúa. Chúng con ca tụng, tôn vinh Mẹ.

* Hát trang 14 số 4

2. Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ, vì Mẹ đã chẳng bao giờ bỏ không nghe lời chúng con nguyện cầu.

* Hát trang 14 số 4

3. Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ củng cố niềm tin yêu và trông cậy của chúng con.

* Hát trang 14 số 4

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2007. 11:25