Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sương Thần Linh (hay Dòng Sữa Trinh Nguyên Của Đức Maria) (thơ)

§ Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

Nguyên tác: La Rosée Divine (1)
Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan

1. Giêsu hiền dịu Chúa ơi
từ trong lòng Mẹ mà Người tỏ ra
tình yêu rực tỏa chan hòa
tài nào tả nổi tình Cha nhiệm mầu.

Giáng trần chấp nhận sầu âu
Thiên Cung rời bỏ xuống hầu thế gian.
con xin ẩn khuất sau màn
kéo che ngăn Chúa thế gian khỏi nhìn.

Thiên Nhan chiêm ngưỡng một mình
để con hưởng trước Thiên Đình ngất ngây.

2. Lửa bình minh quang mây tỏa rạng
Khi Kim-Ô ló dạng đầu tiên
Triển khai ngày mới tinh nguyên
Bông hoa tươi thắm đợi truyền nhụy khai.

Chính vào lúc ban mai sương đọng
Ngọt mát lành khơi động mầm hoa
Tiết ra dòng nhựa chan hòa
Tràn đầy sự sống nụ đà nở bông.

3. Giêsu chính là Bông hoa ấy
con vui mừng được thấy Thiên Nhan
Như Hồng tỏa rực cao sang
Giê-su kiều diễm thế gian khoe mầu.

Bàn tay Mẹ nhiệm mầu trinh khiết
Nôi Con Người giữa tiết trời đông
Ngai vàng Thiên Chúa ở cùng
Trinh nguyên sữa Mẹ ấm lòng Chúa Con.

4. Đấng Tình Quân chí tôn bé nhỏ
Thần Linh Ngài soi rõ em đây
Tương lai mắt Chúa tỏ bày
Vì em Ngài sớm rời tay Mẹ hiền...

Bởi mến yêu Chúa Chiên phải chịu
Đau đớn thay nặng trĩu thân hình
Bông Hoa thập giá đóng đinh
Nở ra tươi thắm bình minh sáng ngời.

Con nhận rõ Sương Trời sữa Mẹ
Maria đẹp đẽ Trinh Nguyên
Tựa Dòng Máu Thánh tinh tuyền
Ban cho con uống kết liền Tình Quân.

5. Dòng Sương ấy ẩn Thân thánh điện
Thánh trên trời chiêm niệm say sưa
Tung hô Thiên Chúa đồng thưa
Đây Chiên Thiên Chúa mới vừa biến sang

Thành Bánh Thánh cử làm Thượng Tế
Để đời đời Linh Mục tế dâng
Maria Con Mẹ tuyệt luân
Trinh Nguyên Dòng Sữa Thiên Thần bánh ăn.

6. Luyến thần được vĩnh hằng nuôi sống
Trên Thiên Đàng chúc tụng vinh quang
Con đây yếu đuối chỉ toàn
Thấy bình thánh chứa Sữa mang sắc màu.

Dòng Sữa đó nhiệm mầu cần thiết
Hồn trẻ thơ đặc biệt nuôi tròn
Tình yêu khôn sánh Chúa Con
Giêsu sức mạnh càn khôn khôn dò.

Bánh Thánh trắng điểm tô hồn trẻ
Cho con dùng Sữa Mẹ Trinh nguyên.
Nuôi hồn vững mạnh trung kiên
Tình Quân nguyện ước kết duyên đời đời.

Ghi chú: (1) Bài Thơ này được đánh số 1 trong số 64 bài Thơ của Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan - Sáng tác ngày 02 tháng 02 năm 1893, dành tặng Chị Thérèse Saint-Augustin theo lời yêu cầu của nữ tu này.

Thái Văn Hiến: Chuyển ngữ
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường phỏng tác thơ.

Đọc nhiều nhất Bản in 18.12.2008. 13:56