Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Đức Mẹ, Ngày 8/5

Xin ơn biết quý trọng Đức khiết trinh

Đức Maria trinh khiết vẹn toàn

Các Thánh Trinh Nữ là những bông huệ trắng tinh tỏa hương thơm ngát nơi tiền đường nhà Chúa là Hội Thánh.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 7/5

Xin ơn biết xa lánh điều tội lỗi

Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội

Nguyên tổ chúng ta là Adam - Evà đã phụ tình Thiên Chúa, tự cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, vì thế, chúng ta là con cháu các Ngài, bị ảnh hưởng tội vô ơn, óc phản động ngay từ lúc mới được hoài thai trong lòng mẹ. Đó là án phạt tội nguyên tổ, tội cầm buộc ta trong kiếp lầm than.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 6/5

Xin ơn khiêm nhường

Theo gương Mẹ ta cần tự hạ trước mặt Chúa

Khi Đức Maria vừa nghe lời Thánh Elisabeth chúc khen Mẹ có phúc hơn tất cả nữ giới, thì phản ứng của Đức Mẹ là: Nhận biết mình có phúc thật, nhưng xưng ra phúc đó chính là do Thiên Chúa muốn làm hiển vinh danh Ngài. Mẹ thưa với Thiên Chúa: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì Người đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Danh Ngài là Thánh".

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 5/5

Xin ơn biết luôn luôn sám hối

Vững tin vào tình Mẹ Maria yêu ta mà chân thành sám hối

Có lần Thánh Anphong tổ phụ Dòng Chúa Cứu Thế, trong lúc phấn khởi vì cảm thấy mình thiết tha kính mến Đức Maria nên thưa với Đức Mẹ: "Mẹ ơi, Mẹ biết không, con kính mến Mẹ hơn là Mẹ thương con", thì liền sau đó Thánh nhân cảm thấy xấu hổ vì như nghe được Đức Mẹ trả lời: Này con nhỏ dại của Mẹ, Mẹ yêu con bao la tha thiết không thể nói ra bằng lời. Tình con yêu Mẹ có là chi.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 4/5

Xin ơn giữ tâm hồn luôn trong trắng

Hãy chứng tỏ lòng ta kính mến Đức Maria

Có nhiều cách tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Maria như: hằng đêm trước khi ngủ ta đọc ba Kinh Kính Mừng, dâng hoa đèn trước ảnh Đức Mẹ... nhất là sốt sắng đọc Kinh Mân Côi hằng ngày ít là đôi ba chục; rước lễ ngày thứ Bảy đầu tháng và các ngày lễ Đức Mẹ.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:33

Tháng Đức Mẹ, Ngày 3/5

Xin ơn được vững tin nơi tình Đức Mẹ yêu ta

Ta phải kính mến Đức Maria vì ta là con Đức Mẹ

Nếu bạn không tin nhận Thiên Chúa là Cha thì quả là tội nghiệp cho bạn, vì khi còn sống ở trần gian, bạn chỉ là một tạo vật mồ côi. Dù bạn có giàu sang vàng muôn bạc triệu, bạn chỉ là nô lệ cho vật chất. Khi bạn xuôi tay, vật chất bỏ bạn. Thân xác bạn sẽ tiêu tan. Linh hồn bạn bơ vơ như con không cha. "Con không cha như nhà không nóc".

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:30

Tháng Đức Mẹ, Ngày 2/5

Xin ơn được chân thành kính mến Đức Mẹ

Tại sao ta phải kính mến Đức Mẹ ?

Bạn có thích một bông hồng nhung còn đượm sương mai và tỏa hương thơm dịu dàng không ?

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:27

Tháng Đức Mẹ, Ngày 1/5

Cầu cho quê hương tổ quốc

Hình ảnh Đức Mẹ trong Cựu ước: Bà Giuđitha

Nếu ông Giuse Tổ phụ được coi là hình ảnh Thánh Cả Giuse, thì cũng trong Cựu ước có nhiều mệnh phụ cũng được coi là những hình ảnh tiên báo Đức Maria.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:25

Tháng Đức Mẹ

NÊN BIẾT

Tháng 5 dâng kính Đức Mẹ. Thời tiết tháng 5 dương lịch cũng là thời tiết muôn hoa rộ nở. Hoa không biết nói, nhưng lại được người đời, mượn hoa làm tiếng nói của mình.

Bản in Đọc tiếp 24.05.2007. 11:22

Một Suy Tư Thần Học và Tu Đức về Ân Sủng

“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô” (Rm 8:38)

Dẫn Nhập

Cộng Đoàn Kitô hữu tiên khởi đã cảm thức về ân sủng như là “hồng ân” bao la và nhưng không của Thiên Chúa; hồng ân đó chứa đựng tất cả mọi phúc lành khác và được mạc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô (Rm 8:32).

Bản in Đọc tiếp 10.05.2007. 16:15