Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ Maria và Cuộc Lữ Hành Đức Tin Của Mẹ

§ Lm Đức Nguyên, SSS

Trong cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ đã từng tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin. Điều này Công Đồng Vaticanô 2 cũng đã nhắc ta nhớ rằng: Mẹ Maria cũng như chính chúng ta, Mẹ “đã là người lữ khách tha phương” trên trần gian này và “Mẹ đã bước đi vững vàng trong đức tin” (Dt. 11, 13 và 2Cor. 5,7).

Đúc tin rất kiên vững tuyệt vời và cao cả của Mẹ Maria, tất nhiên rất vững vàng với vai trò của Mẹ như “Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội” khi được dựng thai, và khi được chọn làm mẹ Ngôi Lời hằng hữu. Tuy nhiên, Đức Tin của Mẹ chắc chắn đã nhận được những soi sáng mạnh mẽ, vào những biến cố vĩ đại trong cuộc đời của Mẹ.

Chúng ta có thể tự hỏi, loại thị kiến đửc tin nào Mẹ đã được hưởng vào lúc Mẹ thưa lời Fiat “xin vâng“ với thánh ý Thiên Chúa khi Sứ thần Thiên Chúa truyền tin? Chắc chắn Mẹ có đức tin của người thiếu nữ Israel vững chắc. Ngày nay, Israel cũng như xưa được trao gửi cho Nước Thiên Chúa và Giao Ước với Ngài, nên hằng yêu qúi Thánh Kinh và ấp ủ lòng mong đợi sinh động Đấng Messia Chúa đã hứa đến để giải thoát họ. Nói chung, mục tiêu của niềm tin Israel, vì tập trung nơi mặc khai Cựu Ước, rất là huyền bí về nội dung hơn là mầu nhiệm sự phân phát của Chúa Kitô tiếp tục sau đó.

Ý Thức của Mẹ Maria

Câu hỏi chính được nêu lên là: Mẹ Maria có biết ngay từ đầu rằng Con của Mẹ là Con Thiên Chúa không? Chắc chắn trong đối thoại giữa Mẹ và Sứ Thần Gabriel, đã hé mở cho chúng ta nghĩ việc Mẹ Maria nhận ra Con của Mẹ là Thiên Chúa ngay trong lúc ấy. Thánh Tôma coi điều này được bảo đảm. Thánh nhân khẳng định rằng Mẹ Maria kết ước lễ cưới thiêng liêng giữa Con của Mẹ và nhân loại được Mẹ đại diện lúc ấy.

Thánh Giáo hoàng Lêô Cả đã diễn đạt phán quyết này, đồng thanh cùng các Giáo Phụ khi ngài viết: “Một trinh nữ hoàng gia, thuộc dòng dõi David, đã được tuyển chọn, sẽ mang thai Người Con thánh đức và sẽ “thụ thai” Con của Ngài là Thiên Chúa và là Người trong tâm trí Mẹ, trước khi thụ thai Con trong thân xác Mẹ”.

Còn thánh Bênadô, trong nhiều dịp ngài tuyên ngôn rằng Con hằng hữu của Đức Chúa Cha, được Mẹ Maria ý thức chịu thai và làm mẹ. Thánh Giáo hoàng Piô X, nhắc lại lời ấy mà minh nhiên nói rằng: “Đức Trinh Nữ ý thức đầy đủ từ ngoài rằng trong lòng Mẹ đã xảy ra mầu nhiệm Nhập Thể - khởi đầu và là nền tảng đức tin”.

Ngày nay có một vài nhà chú giải tuy còn dè dặt về việc Đức Trinh Nữ trong ngày truyền tin đã nhận ra Con của Mẹ là Ngôi Lời hằng hữu, là Con Đức Chúa Cha, nhưng rồi cũng dựa vào chính bản văn Tin Mừng để tin như vậy. Các nhà chú giải nói rằng trong cuộc hành trình đức tin của Mẹ Maria, Mẹ đã luôn xác tín là Con của Mẹ chính là Con Đức Chúa Cha, là Thiên Chúa nhập thể, là Thiên Chúa đến để sống giữa loài người. Đó cũng chính là niềm tin và sự xác tin của Giáo Hội, và cùng theo thời gian, Mẹ Maria đạt tới việc thâu lượm càng ngày càng rõ ràng những khúc mắc trọng yếu của bí mật mà Mẹ yêu chuộng.

Việc tăng trưởng hiểu biết của Mẹ về chân lý của Chúa đã báo hiệu chính sự gọi là phát triển giáo lý mà Giáo Hội cảm nghiệm theo thời gian trôi qua.

Mẹ Maria, Người Tin Duy Nhất

Ngay trong lễ cưới tại Cana, chúng ta thấy chỉ có Mẹ Maria đã tin vào thiên tính của Chúa Giêsu con Mẹ. Và chính niềm tin ấy khiến Mẹ đã đến ngay bên Con, ngỏ ý kêu xin quyền năng Con giúp đỡ đôi tân hồn ra khỏi tình thế khó khăn vì thiếu rượu. Nhờ Mẹ tin vào thiên tính của Con, Mẹ can thiệp với Con và phép lạ đã xẩy ra.

Lại cũng Mẹ Maria và chỉ một mình Mẹ, tiếp tục tin vào thiên tính Con mình trong những giờ phút cay đắng thê thảm nhất của cuộc Khổ Nạn của Chúa. Các nhà thần học thời trung cổ đã đồng loạt đồng ý rằng trong giờ phút ấy chỉ có Mẹ Maria luôn vững tin thiên tính nơi Con Mẹ . Thánh Tôma xác tín rằng đức tin của Mẹ Maria, và chỉ niềm tin của Mẹ mà thôi, Mẹ luôn tin trọn vẹn và chắc chắn. Thánh Bonaventura rõ ràng hơn, nên đã cắt nghĩa rằng đây là lý do tại sao Giáo Hội lại sốt sắng giữ ngày thứ Bảy Tuần Thánh để tôn kính Mẹ Sầu Bi cách đặc biệt như thế..

Đức Trinh Nữ Matia hằng bền vững trong đức tin. Trong khi các môn đệ không tin, mà còn hồ nghi, Mẹ Maria là người duy nhất mà chính nơi Mẹ niềm tin của Giáo Hội được vững bền không lay chuyển.

Cảm Nghiệm của Mẹ Maria về Bí Tích Thánh Thể

Sau khi Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuốngt trong Lễ Ngũ Tuần, cộng đoàn bé nhỏ Kitô hữu Mẹ Chúa Giêsu đã là “cột trụ” nối kết và duy trì việc kết hợp mật thiết với Chúa qua các mầu nhiệm Thánh Thể, mà trong Tông Đồ Công Vụ gọi là nghi lễ “bẻ bánh” (xem TĐCV 2, 42-46, Lc. 24, 35).

Như thế niềm tin của Mẹ Maria bây giờ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trong khi dâng lễ Tạ Ơn như đức tin của chúng ta, thánh Phêrô Julianô Eymard nói:

“Mẹ Maria đã lại tìm được Hình Bánh đáng tôn thờ chính là Con của lòng Mẹ… và trong Nhà Tiệc Ly Mẹ lại tìm được tình mẫu tử mới bên chân Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, và ngày nay Mẹ Maria vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong bí tích Thánh Thể ”

Cùng với các bạn tín hữu,. Mẹ Maria đã cùng dâng chính mình làm một với hy lễ khi linh mục cử hành lúc đọc những lời truyền phép trên bánh và rượu. Và cũng như những người khác, Mẹ Maria đã được rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trong phần hiệp lễ.

Không thể quan niệm được tình yêu của Mẹ Maria trong sạch, đằm thắm, hiền dịu biết bao đến với Con của Mẹ, bây giờ ẩn khuất, nhưng thực sự hiện diện trọn vẹn dưới hình bí tích.

Mỗi lần hy tế trên Núi Sọ của Chúa được nhắc lại, Mẹ Sầu Bi lại sống những giờ u buồn của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và một lẩn nữa Mẹ lại dâng theo cách đồng công cứu chuộc, dâng lên Thiên Chúa Cha cảnh hấp hối thiêng liêng Mẹ đã chịu trước. Và mỗi lần Mẹ rước chính Chúa hằng sống trong hiệp lễ, thì Trái Tim hiền mẫu lại được vui mừng, hân hoan khôn tà.

Đức tin của Mẹ Maria đi vào tiêu điểm chính là các mầu nhiệm Thánh Thể và mừng các mầu nhiệm ấy. Trong và nhờ bí tích này linh hồn Mẹ Maria hằng ngày :ngợi khen” Thiên Chúa” có thân xác được thành hình trong lòng Mẹ. Trong và qua bí tích này, tâm trí Mẹ lại hân hoan trong Thiên Chúa Cứu Chuộc. Và nhìn vào sự hiện diện ấn khuất trong hình bánh và rượu đã hiến thánh, Mẹ Maria tôn thờ Đấng Thiên Chúa Cứu Chuộc trong tinh thần và chân lý y như Mẹ đã từng làm từ máng cỏ Bêlem cho tới cây Thập Giá trên Núi Sọ.

Hơn bất kỳ thụ tạo nào, dù thiên thần, dù loài người, Mẹ Maria đã hiểu trọn vẹn sự bao la của hồng ân Thánh Thể”. Thánh Julianô Eymard đã tin tưởng và xác quyết như vậy. Ngày trước Mẹ Maria đã chứng kiến những hình bóng về hông ân này trong việc hóa bánh ra nhiều và biến nước thành rưọu. Về sau cái nhìn đức tin của Mẹ Maria đã cho Mẹ thấy trong bí tích này, tình yêu thiêu đốt của Đấng Thiên Chúa làm Người –dành cho Mẹ- trước tiên, rồi cho gia đình nhân loại khắp hoàn cầu.

Mẹ Maria Thuở Ấy và Bây Giờ

Sau khi thấy được điều gì đó từ cảm nghiệm ban đầu riêng của Đức Mẹ như người lữ hành đức tin nói chung và đức tin vào Thánh Thể nói riêng, ta có thể tiếp nhận Mẹ, cách cậy trông hơn nữa, làm hướng đạo cho ta và cảm hứng cho ta hướng về bí tích Thánh Thể. Mẹ Maria sẽ dẫn dắt ta lập nên kho báu này là “thành nâng đỡ và bạn lữ hành của ta” như thánh Ingatiô đã làm.

Ta có thể tin cậy Đức Mẹ, “Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể” sẽ đốt lên trong ta ngọn lửa sốt mến như Mẹ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, với Nước Thiên Chúa trong lòng ta và nhửng người khác. Bởi vì, như Karl Rahner nhắc ta nhớ, “chúng ta là con trai con gái của Mẹ Maria, cũng như Mẹ đã được đầy hồng ân ở mức siêu vời, chúng ta cũng được đầy những ơn từ trời ban xuống chính xác đến nỗi ta có thể hành động cách hiệu quả để chia sẻ các ơn ấy với tha nhân”. Về sau Karl Rahner còn ghi rõ: “Chúng ta cũng được xức dầu, được hào quang, được đầy ánh sáng và sự sống Thiên Chúa. Chúng ta cũng được Ngài sai đi để chúng ta có thể mang ánh sáng đức tin và ngọn lửa tình yêu Ngài qua đêm tối thế gian để về chốn ta thuộc về trong sáng ngời hằng có của Chúa “.

Lạy Mẹ Maria! cuộc đời của Mẹ là một tấm gương sống động và mẫu mực về Đức Tin. Cả cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã hoàn toàn tin Chúa, tin sự an bài của Chúa. Chính đúc tin của Mẹ nơi Thiên Chúa đã là ngọn đuốc sáng ngời soi dẫn đời sống của Mẹ. Mặc dù đúng dưới chân thánh giá đế chứng kiến cái chét tất tưởi và ô nhục của con Mẹ, là Chúa Giêsu, thì Mẹ vẩn kiên vững tin Con của Mẹ lả Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại. Xin Mẹ cũng giúp chúng con luôn cậy, tin nơi Chúa trong mọi biến cố cuộc đời của chúng con. Xin Mẹ luôn đồng hành với chung con trong “cuộc lừ hành Đức Tin” của chung con, để không bao giờ chúng con dám nghi ngờ tinh yêu Chúa dành cho chúng con, Chúa luôn yêu thương và ấp ủ chúng con trong cuộc sống tại trần gian đầy xô bồ, thử thách và cám dỗ này. Xin Mẹ dậy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như Mẹ đã mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể là Con của Mẹ. Xin Mẹ chúc lánh cho chúng con trên con đường lữ hành Đức Tin này. Amen

Lm Đức Nguyên, SSS

Đọc nhiều nhất Bản in 28.04.2008. 10:15