Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Maria, người đang yêu và đáng yêu

§ Đan Quang Tâm

Trong Thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu), Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã mệnh danh Đức Maria là “một người đang yêu” và cầu nguyện “Xin dậy chúng con biết Người và yêu mến Người để tất cả chúng con cũng có thể trở thành những người yêu đích thực” (số 41).

Thế nào là một người đang yêu? Có những dấu hiệu nào để nhận biết? Xin vắn tắt nêu những dấu hiệu chính.

Dấu hiệu thứ nhất của người đang yêu có thể tìm thấy là việc người đó vui vẻ chịu cực chịu khổ vì người mình yêu. Sau khi thiên thần truyền tin người chị họ Êlisabét đang mang thai, Maria vội vã lên đường chẳng quản ngại đường xa, có lẽ phải mất đến bốn ngày đàng. Đức Bênêđíctô viết tiếp: “Mẹ đã ở lại nhà bà “độ ba tháng” (Lc 1,56), để giúp đỡ bà trong giai đoạn cuối cùng của việc mang thai. Trong dịp thăm viếng này, Mẹ đã cất cao lời kinh “Magnificat anima mea Dominum” (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa) (Lc 1,46)”. Mẹ hát tiếp: “thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. “Hớn hở vui mừng” giữa gian khổ là dấu hiệu chắc chắn của một tâm hồn bừng cháy lửa yêu thương. Thánh Augustinô viết: “Khi yêu, người không cảm thấy những khó khăn, hoặc giả có khó khăn thì người ta đâm ra yêu chính sự khó khăn đó. Công việc của những người đang yêu thì không bao giờ cực khổ”.

Dấu hiệu thứ hai của người đang yêu là người đó luôn tìm kiếm điều tốt, điều thiện hảo cho người mình yêu. Trở lại với trình thuật “Thăm viếng”, ta thấy mẹ đã mang đến cho bà Êlisabét điều tuyệt hảo, điều tốt nhất là “Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ”. Hài nhi Giêsu trong “hang đá đầu tiên” bằng xương bằng thịt ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất: ân sủng, bình an, ơn cứu độ, tình yêu, sự tha thứ, lòng xót thương, sự đồng cảm, hạnh phúc….

Dấu hiệu thứ ba của người đang yêu là người đó luôn nghĩ tưởng, nhớ đến người mình yêu. Tưởng nhớ 24/7, nghĩa là 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Mẹ “hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” hình ảnh, sự kiện, lời nói của người mình yêu. “Kho tàng ngươi ở đâu thì lòng trí người ở đấy”. Có kho tàng nào quý cho bằng người mình yêu?

Vì người đang yêu luôn sẵn sàng hy sinh, chịu cực chịu khổ, luôn kiếm tìm điều tốt và nhớ tưởng người mình yêu, nên người đó cũng còn là người đáng yêu. Đáng yêu vì người đó yêu nhiều, yêu rất thiết tha. Đáng yêu vì người đó đang sống các giá trị Chân, Thiện, Mỹ giữa một thế giới còn nhiều hận thù, tị hiềm, ích kỷ, ác tâm, chia rẽ. Đáng yêu vì người đó đem lại cái mà nhân loại, vốn dư thừa nhiều thứ, lại đang trống vắng và thực sự cần: tình yêu đích thực, không giả dối, vụ lợi.

Một văn hào đã nói: “Cái đẹp sẽ cứu thế giới”. Tình yêu, được hiểu như một vẻ đẹp thuần khiết, như các hành vi đẹp, sẽ cứu thế giới, chứ không các thứ chủ nghĩa mà ngày nay người ta đã quá ngán ngẩm, chán ngấy. Mẹ Têrêsa Calcutta đã hiểu rất rõ điều đó khi mẹ nói: “Ta hãy làm một hành vi đẹp cho Thiên Chúa” (Let’s do something beautiful for God”.

Trước Têrêsa Calcutta gần hai ngàn năm, Đức Maria đã sống chân lý đó trọn vẹn hơn bất kỳ ai hết khi mẹ thực hiện “hành vi đẹp cho Thiên Chúa” là thăm viếng bà Êlisabét.

Đan Quang Tâm

Đọc nhiều nhất Bản in 23.08.2009. 01:45