Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Danh sách các cộng đoàn giáo xứ mang tên Mẹ La Vang trên Bắc Mỹ

§ Bùi Hữu Thư

Kính gửi danh sách các cộng đoàn giáo xứ mang tên Mẹ La Vang trên Bắc Mỹ đã được sưu tầm trên các mạng lưới. Nếu còn thiếu sót xin vui lòng bổ túc:

lavang.jpg

Hoa Kỳ:

Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang
National Shrine of the Immaculate Conception
400 Michigan Avenue, NE
Washington DC 20017
(202) 526-8300

Cộng Đoàn Mẹ La Vang
St Margaret Shrine
2523 Park Ave
Bridgeport, CT 06604
Phone: (203) 333-9627 Fax: (203) 333-9723

Cộng Đoàn Mẹ La Vang
Lasalette Shrine
947 Park Street
Attleboro, MA 02703
(508) 222-5410

Đền Thánh Mẹ Lavang
4835 S. Pearl Street
Las Vegas, NV 89121
(702) 821-1459

St Francis Mission Our Lady of LaVang
3834 E. Lowe Ave
Fresno, CA 93702
Phone: (559) 485-9467 Fax: (559) 485-8548

Our Lady of Lavang
288 South Harbor Boulevard
Santa Ana, CA 92704
(714) 775-6200

Our Lady of Lavang
5404 Northeast Alameda Street
Portland, OR 97213
(503) 249-5892

Our Lady of Lavang
1015 Chelwood Park, NE
Albuquerque, NM 97112
(505) 271-3079

Cộng Đoàn Mẹ La Vang
St. Joseph the Worker Parish
19855 Sherman Way,
Winnetka, CA 91306
Phone: (818) 341-6634

Giáo Xứ Mẹ La Vang
91 Valley Hill Road Southwest
Riverdale, GA 30274
(770) 472-9963

Cộng đoàn Mẹ La Vang
314 Township Ave
Cincinnati, OH 45216
(513) 242-2933

Our Lady of LaVang
335 Sollers Point Rd.
Dundalk, MD 21222
410-282-1496

Our Lady of Lavang Church
1806 Ashland Ave
Norfork, VA 23509
(727) 622-5345

Our Lady of Lavang Catholic Church and Mision
6054 Vermillion Boulevard
New Orleans, LA 70122
(504) 283-0559

Our Lady of Lavang
1000 Broadmoor Street
Baton Rouge, LA 70815

Giáo xứ Mẹ La Vang:
12320 Old Foltin Road
Houston, TX 77086

Cộng Đoàn Mẹ La Vang
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo
St. Veronica Church
3460 Centreville, Road
Chantilly, VA 20151

Canada:

Our Lady of Lavang
13 rue de la Concorde
Ottawa, ONT, Canada

Our Lady of Lavang
579 Hartfordshire Lane,
Mississauga, ONT L5B2W9, Can ada

Our Lady of Lavang
PO Box 40 Kindersley
Sakaschewan, S0L1S0, Canada

Our Lady of Lavang
96 Empress Ave
Ottawa, ONT K1R7G3 Canada

Bùi Hữu Thư

Đọc nhiều nhất Bản in 05.11.2012. 18:31