Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

50,000 người đi bộ tới đền thánh Guadalupe

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

“Hãy khuyến khích những người lãnh nhận Bí Tích Rửa tội thành những chứng nhân cho thế giới”.

MEXICO (Zenit.org).-Cuộc hành hương cổ xưa nhất tại Mexicô và là cuộc hành hương lôi cuốn nhiều nguời hành hương nhất, với 50,000 người tham gia năm nay, đã kết thúc trong ngày Chúa Nhật dưới tượng đài Đức Mẹ Guadalupe.

80803Tepeyac1.jpg

Vì nhớ lại những cuộc hành hương thời Trung Cổ, nhóm đã đi bộ phía nam từ tiểu bang Queretano tới Thành Phố Mexico. Cuộc hành trình chỗ nào cũng phải tốn từ 7 tới 18 ngày để hoàn thành.

Giáo phận Queretano bảo trợ cuộc hành hương năm nay. Cuộc hành hương của những người nam có một lịch sử 118 năm. Cuộc hành hương những người nữ đã đánh dấu 50 năm kỷ niệm trong năm nay.

Đức Giám mục Mario de Gasperin Gasperin, giáo phận Queretano và Đức Ông Diego Monroy, giám đốc vương cung, chào đón các người hành hương lúc họ tới.

Vị giám chức đã cám ơn những người hành hương vì họ đã tham gia: “Đối với chúng tôi đó là một thời điểm của ân sủng và phúc lành vì được nghe lời Chúa, làm chúng ta suy tư về những sự sống chúng ta.

Những phúc lành

80803Tepeyac4.jpg

”Những người đến ước muốn sự lành cho Mexico, quê hương chúng tôi và Giáo Hội chúng tôi,” giám mục nói thêm. “Tôi rất vui mừng hướng dẫn cuộc hành hương này; xin Đức Trinh Nữ, Đấng chúng tôi luôn luôn giữ cho hiện diện, chúc lành tất cả những người hành hương. Chúng tôi sẽ dâng Thánh lễ cho những anh em di cư của chúng tôi, vì nhiều người đã gắn những hy vọng của họ vào sự hành hương này, phó thác chính mình cho Chúa.”

Hilda Garcia, phó chủ tịch của Hiệp Hội 2008 các người Nữ Hành Hương tới Tepeyac, đã giải thích cho ZENIT rằng những người tham gia đã hát và vui mừng suối cuộc hành hương, mặc dầu họ gặp phải ba ngày liên tiếp có mưa nặng hột. “Một số người trong chúng tôi đã ra đi ngày 12/7 và đến đền thánh sau đó 18 ngày”.

Đức Ông Monroy đã nói trong một cuộc hợp báo rằng “những cuộc hành hương này cho chúng tôi tất cả thông tin phản hồi ích lợi cho chúng tôi, bởi sự tận tụy và sự dấn thân của họ, 50 năm bởi những người nữ và 118 năm bởi những người nam –một động lực lớn. Tôi đã đồng hành với họ trên đường đi bộ và đã tiếp nhận họ tại đây, bởi vì đó là nhiệm vụ của người giám đốc đền thánh.”

Đức Ông Monroy đã khẳng định rằng “xứ chúng tôi phài tiếp tục đi bộ, măc cho những cực nhọc của nó, trên con đường hoà bình, công lý, tiến triển và chân lý, bởi vì Đức Trinh Nữ làm gương cho Chúa Giêsu Kitô, vì ngài đã nói với chúng ta ‘hãy làm điều gì Thầy bảo’.”

Người đã khuyên những kẻ đã lãnh bí Tích Rửa Tội phải làm chất men, “dầu chúng ta thấy chính mình bị đe doạ bởi nạn buôn ma túy, nạn rượu chè, nạn bất công, nạn tham nhũng, nạn đói, nạn nghèo và khốn khổ. Đó là những thách đố mà các người hành hương phải đối mặt vì họ đến để rao giảng Nước Chúa.”

80803Tepeyac2.jpg 80803Tepeyac3.jpg


50,000 Walk a Week or More to Guadalupe Shrine [2008-07-23]
Basilica Rector Urges Baptized to Be Witnesses in World

ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.08.2008. 17:11