Hình ảnh Lễ Chầu Lượt Giáo xứ Bạch Liên, Phát Diệm sáng Chúa nhật 14.9.08
§ Têrêsa Avila Thuỳ Chi

Trang nhà | Gallery | Bật slideshow Đầu | < Trước [1 / 24] Sau > | Cuối
slideshow image

Cổng chào Nhà thờ Giáo xứ Bạch Liên, Giáo Phận Phát Diệm