Hình ảnh Lễ Thêm Sức tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai, Bùi Chu
§ Vincent Đinh Ngọc Thuấn, 24-7-2010

Trang nhà | Gallery | Bật slideshow Đầu | < Trước [1 / 33] Sau > | Cuối
slideshow image