logo.gif

Hình ảnh Hành Hương Mẹ Tàpao tháng 10/2007
Lm Giuse Nguyễn Hữu An (20/10/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?