Dân Chúa

Hình ảnh hành hương mùa Đông 2007
tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, Quảng Trị

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (08-12-2007)

 

 

Password please: