Dân Chúa

Mừng trọng thể Lễ Mẹ Lên Trời
tại Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc La Vang

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (15-08-2007)

Tr Trước 1 2 3 4 5 Tr Sau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?