logo.gif

Hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tòa TGM Hà Nội
và chứng kiến cảnh giáo dân cầu nguyện trước toà Khâm Sứ 30.12.2007

Thanh Tâm (30-12-2007)


Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/content/92/3591892/html/danchuausa/albums/071230d/index.php on line 247

Tr Trước 1 2 Tr Sau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?