logo.gif

Hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tòa TGM Hà Nội
và chứng kiến cảnh giáo dân cầu nguyện trước toà Khâm Sứ 30.12.2007

Thanh Tâm (30-12-2007)

Tr Trước 1 2 Tr Sau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?